16 17 18 19 20 27 28 29 30 31 36 37

Oblicz zgodnie z poleceniem. Jeżeli poprawnie wykonasz dwa kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

Poziom A 

Oblicz pole trójkąta o wymiarach podanych na rysunku.

poziom B

Oblicz pole trójkąta o wymiarach podanych na rysunku.

poziom C

Żółty wielokąt wycięto z prostokąta o wymiarach 10cm x 15 cm. Oblicz pole tego wielokąta. Długości odcinków są podane w centymetrach.

Rozwiązanie: