8 9 10 11 16 17 18 20 26 27 28 29 30

Odrysuj kąty ekierki różnobocznej. Nastepnie narysuj te kąty w innym miejscu tylko za pomocą cyrkla i linijki. Przyłóż ekierkę i sprawdź, czy narysowane kąty są równe katom ekierki

Rozwiązanie: