8 9 10 11 16 18 19 20 26 27 28

oto dwie słynne budowle. Zmierz zaznaczone katy odchylenia tych wież od pionu.

Rozwiązanie: