8 9 10 16 17 18 19 20

Zaznacz na kartce punkt A oraz wszystkie punkty, których odległość od A wynosi 1,5cm.

Rozwiązanie: