98 99 100 101 102 103 104 106
>

Pole podstawy graniastosłupa przedstawionego na rysunku równa się 12cm2. Oblicz objętość tego graniastosłupa

Rozwiązanie: