96 97 98 99 100 101 102 103 104 109

Wylosuj liczbe od 1 do 9 Znajdź na rysunku bryłę oznaczoną tym numerem. Odpowiedz na pytania

Jaka to bryła

Ile ma ścian? Jakimi figurami są jej ściany boczne?

Ile ma krawędzi i wierzchołków

Rozwiązanie: