91 92 93 96 97 98 99 100 101 103 104 106 109

poniżej zapisano trzy teksty w różnych językach. 

Pierwszy z nich jest w języku punjabi, jednym z języków używanych w Indiach.

Drugi tekst został zapisany w języku hebrajskim, używanym w Izraelu. W tym języku pisze się od prawej do lewej strony, ale fragmenty zapisane symbolami matematycznymi od lewej do prawej.

Ostatni w języku ukraińskim

O jakim pojęciu matematycznym jest mowa w każdym z tych tekstów?

Rozwiązanie: