90 91 92 93 96 97 98 99 100 102 103 104 106 109

Co oznaczają podane wyrażenia i zwroty?

a) nadzieje okazały się płonne 

b) język naturalny

c) litery łacińskie

Rozwiązanie: