8 9 11 16 17 18 19 20

W kole o promieniu 5 cm zaznaczono punkt A leżący w odległości 2 cm od środka koła. Jaką długość ma najdłuższa cięciwa przechodząca przez ten punkt?

Rozwiązanie: