Klasa:

II liceum

Przedmiot:

Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Reforma 2019

<

Wypisz współczynniki wielomianu w i podaj jego stopień.

Rozwiązanie: