271 272 273 274 275 276 277 278 280 281
>

Dany jest trójkąt ABC, w którym |AB| = 18, |AC| = 15, |BC| = 12. 

Rozwiązanie: