82 83 84 90 91 93 97 98 99 100

Przepisz podane liczby w kolejności od najmniejszej do największej.

a) 2,3; 3,2; ⅔; 3/2

Rozwiązanie: