82 83 84 90 92 93 97 98 99 100

W zapisie liczby 258,179 wskaż cyfrę:

a) setek

b) części setnych

c) dziesiątek

d) części dziesiątych.

Rozwiązanie: