73 74 75 76 82 83 90 91 92 93

Jeśli liczba jest podzielna przez 12, to jest też podzielna przez 3 i przez 4. Jest też odwrotna zależność: liczba podzielna przez 3 i przez 4 jest podzielna przez 12. Sprawdź, czy podana liczba jest podzielna przez 12:

a) 8544

b) 7569

c) 884

Rozwiązanie: