73 74 75 76 83 84 90 91 92 93

Wypisz z chmurki wszystkie liczby podzielne przez:

a) 2

b) 3

c) 4 

d) 5

e) 9

f) 100

Rozwiązanie: