65 66 67 73 74 75 82 83 84

Zaokrąglij wyniki biegów do pełnych minut ( Zapis 2:30,4 oznacza 2 minuty i 30,4s)

a) 2:15,4

b) 1:30,7

c) 3:30

d) 0:42

e) 1:45,3

f) 18:29,9

Rozwiązanie: