65 66 67 73 75 76 82 83 84

Znajdź na osi podane liczby i wypisz po kolei odpowiadające im litery. Czy wiesz co oznacza powstałe hasło?

a) 1250, 1200, 1210, 1200, 1190, 1170,1180

b) 1290,1300, 1270, 1260, 1210, 1300, 1180

Rozwiązanie: