65 66 67 74 75 76 82 83 84

Wykonaj polecenia. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

poziom A. Na osi zaznaczono pełne dziesiątki lub setki. Gdzie na tej osi znajduje się podana liczba? Odpowiedź zapisz używając znaku nierówności.

Rozwiązanie: