54 58 59 60 61 66 67 73 74 75 76

Pod rysunkami podano wagi ssaków: noworodka i jego rodzica. Ile razy dorosły jest cięższy od noworodka?

Rozwiązanie: