50 54 58 59 60 65 66 67

W tabeli podano oceny z pracy klasowej z biologii w pewnej malej klasie.

a) Jaką średnią ocen z tej pracy klasowej miały dziewczynki?

b) Jaką średnią ocen z tej pracy klasowej mieli chłopcy?

c) Jaka była średnia ocen z tej pracy klasowej?

Rozwiązanie: