50 54 58 59 60 65 66 67

Rozwiąż zadanie podane na pierwszej karteczce, korzystając z informacji na drugiej karteczce.

Rozwiązanie: