50 54 58 59 60 65 66 67

Przeczytaj zadanie zamieszczone na pierwszej karteczce i zapisz je współczesnym językiem.

Rozwiązanie: