48 49 50 54 59 60 61 65 66 67

Wypisz z zadania wszystkie dane liczbowe.

a) W czasie wycieczki 24 uczniów klasy 6 zakwaterowano w trzyosobowych pokojach, za które zapłacono 320 zl. Ile kosztował 1 pokój?

b) Wiktor czyta książkę “12 prac Herkulesa” która ma 240 stron. Przeczytał już ćwierć książki. Ile stron mu zostało?

Rozwiązanie: