41 42 43 44 45 49 50 54 58 59

Wyjaśnij pojęcia: wysokość względna, wysokość bezwzględna, depresja.

Rozwiązanie: