41 42 43 44 45 49 50

Wyjaśnij pojęcia: wysokość względna, wysokość bezwzględna, depresja.

Rozwiązanie: