33 34 35 41 42 44 45 48 49 50

Dla dociekliwych 1 Ile jest liczb x, które spełniają podane równanie? Wymień je. a) |x| = 2 b) |x| = 0 c) |x| = –2

Rozwiązanie: