33 34 35 41 43 44 45 48 49 50

Dla każdego działania z pierwszej kolumny znajdź w drugiej kolumnie działanie, które ma taki sam wynik, i zapisz odpowiadającą mu literę. Odczytaj hasło. Uwaga. Możesz nie obliczać wyników.

7 – 5 + 2

–7 + 5 + 2

–7 – 5 + 2

7 – 5 – 2

7 + 5 – 2

–7 – 5 – 2A

D –2 + 7 + 5

 A –2 + 7 – 5

 L 2 – 7 + 5

I 2 + 7 – 5

A –2 – 7 – 5

I 2 – 7 – 5

ILIADA

Rozwiązanie: