18 19 20 21 25 26 27 33 34 35

Liczby całkowite Dla dociekliwych Zastanówmy się, na ile sposobów można otrzymać w wyniku mnożenia określoną liczbę całkowitą, np. –10.

Zakładamy, że:

• mnożymy tylko liczby całkowite,

• nie używamy w mnożeniu liczb 1 ani –1 (zastanów się dlaczego),

• można mnożyć dwie liczby lub więcej,

• zmiany kolejności czynników nie uważamy za nowy sposób.

Przy takich założeniach liczbę –10 można otrzymać na dwa sposoby:

• –10 = (–2) · 5

• –10 = 2 · (–5) 1 

Wypisz wszystkie sposoby otrzymania liczby 12 (uwaga: uwzględnij też iloczyny trzech liczb). Ile ich jest?

Rozwiązanie: