18 19 20 21 25 27 28 33 34 35

Oblicz. Znajdź wyniki kolejnych działań na osi liczbowej i odczytaj hasło – nazwę rzeki przepływającej przez Słupsk.

• (–6) · (–1)

• (–5) · 2

• 3 · (–4)

• (–16) : 4

• (–2) · 4

• 20 : (–10)
 

Rozwiązanie: