10 12 13 14 18 19 20 25 26 27 28

W niektórych konkursach z zadaniami testowymi za złą odpowiedź przyznawane są punkty ujemne, aby zniechęcić do zgadywania. W pewnym konkursie jest 10 pytań. Uczestnik otrzymuje +4 p. za każdą dobrą odpowiedź, (–1) p. za każdą złą odpowiedź i 0 p. za brak odpowiedzi.

  1.  Jaki najwyższy i jaki najniższy wynik można osiągnąć w tym konkursie?

Rozwiązanie: