164 165 166 167 168 169 170 171 173 174
>

Czy można wypisać 10 kolejnych liczb tak, aby iloczyn sześciu kolejnych liczb był ujemny, ale iloczyn wszystkich 10 liczb dodatni? 

Rozwiązanie: