163 164 165 166 167 168 169 170 171 173 175

Znajdź sumę czterech liczb naturalnych, wiedząc, ze pierwsza liczba jest o jedną czwartą mniejsza od drugiej, druga jest czterokrotnie większa od trzeciej, trzecia jest o 47 mniejsza od czwartej wynoszącej 50.

Rozwiązanie: