156 157 158 162 163 164 165 166 168 169 170 171 173 174 175

Oblicz najprostszym sposobem

a) 34+58+26

b) 2·759·5

Rozwiązanie: