149 150 151 155 156 158 162 163 164 165 166 167 168

Przeczytaj wiersz i oblicz, ile cukierków zjadł pacjent. Wszystkie podane w wierszu ułamki dotyczą pełnej torby cukierków.

Rozwiązanie: