145 149 150 151 155 157 158 162 163 164 165 166 167

Oblicz na kalkulatorze

a) 0,6 liczby 52

b) 0,17 liczby 16

c) ¼ liczby 156

Rozwiązanie: