144 145 149 150 151 156 157 158 162 163 164 165 166

Wykonaj polecenia. Jeśli poprawnie rozwiążesz trzy kolejne przykłady z jednego poziomu, możesz przejść na następny poziom.

poziom A

Oblicz

a) ⅔ liczby 30

b) ¾ liczby 16

c) ⅓ liczby 9

d) 3/7 liczby 28

e) 7/15 liczby 10

f) 5/14 liczby 21

7/8 liczby 16

h) ¾ liczby 120

i) 2/10 liczby 15

Rozwiązanie: