138 139 143 144 145 150 151 155 156 157 158

Zaokrąglij:

a) do części dziesiątych 3,45762; 41,929123; 0,98615

b) do części setnych 117,17265; 812,51427; 1267,27815

c) do części tysięcznych: 7182,71625; 812,51427; 1,512671 

Rozwiązanie: