136 137 138 139 143 144 149 150 151 155 156

Wykonaj dzielenie z resztą 72:7. Korzystając z otrzymanego wyniku, podaj iloraz w postaci z resztą.

a)720:70

b) 7200:700

c) 72000:7000

d) 720:7

e) 7200:7

f) 72 000:70

Rozwiązanie: