136 137 138 139 143 144 149 150 151 155 156

Oblicz, ile dni miały w sumie podane trzy miesiące w roku 2010.

a) styczeń, luty, marzec

b) lipiec, sierpień, wrzesień

Rozwiązanie: