136 137 138 139 143 144 149 150 151 155 156

Oblicz średnią arytmetyczną liczb: 15, 15, 28, 17

Rozwiązanie: