136 137 138 139 143 145 149 150 151 155

Podziel pisemnie. Wynik podaj w postaci z resztą, w postaci liczby mieszanej i w postaci ułamka dziesiętnego.

a) 28:5

b) 561:8

c) 129:6

d) 363:4

e) 318:15

f) 815:4

Rozwiązanie: