128 129 130 131 132 136 137 139 143 144 145 149

Na diagramie przedstawiono temperaturę mierzoną w południe w Katowicach przez siedem dni pewnego tygodnia. Oblicz średnią temperaturę w południe w tym tygodniu.

Rozwiązanie: