2 9 10 13 14 18 19 20 21

Wypisz wskazania termometrów w kolejności od najniższego do najwyższego.

W których miastach temperatura była niższa niż -4°C?

Rozwiązanie: