97 98 99 100 104 105 107 113 114 115 116 117

Rozwiąż zadanie podane wierszem.

Sto osiemdziesiąt centymetrów

Ma średnio każdy z braci dwóch,

starszy już prawie do dwóch metrów 

Dorasta - taki z niego zuch.

Pół decymetra trzeba jeszcze

By miał dwa całe metry chwat.

Teraz pytanie więc zamieszczę:

A jaki wzrost ma młodszy brat?

Rozwiązanie: