9 12 13 14 18 19 20 21

O ile różnią się podane liczby?

a) -5 i 3

b) -8 i -5

c) -4 i 7

Rozwiązanie: