10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Oblicz NWD(x,y) oraz NWW(x,y).

Rozwiązanie: