35 36 37 38 40 41 42 43 44 45 47 48 50 51 52 53 54 55

Marcin narysował cztery okręgi o wspólnym środku. Promień pierwszego okręgu wynosił 2 cm, a promień drugiego był o 1 cm dłuższy. Trzeci okrąg miał promień dwa razy dłuższy niż pierwszy. Średnica czwartego okręgu była o 3cm dłuższa od średnicy pierwszego. Narysuj takie okręgi.

Rozwiązanie:
promień pierwszego - 2cmpromień drugiego - 2cm+1cm=3cmpromień trzeciego - 2cm⋅2=4cmpromień
Pokaż więcej...
Nie znalazłeś odpowiedzi?

Zadaj pytanie tutaj i otrzymaj rozwiazanie w kilka sekund!

Jak oceniasz rozwiązanie tego zadania przez nauczyciela?

Nie oceniono tego zadania! Bądź pierwszy!

Warto wiedzieć

Zadanie o treści:

Marcin narysował cztery okręgi o wspólnym środku. Promień pierwszego okręgu wynosił 2 cm, a promień drugiego był o 1 cm dłuższy. Trzeci okrąg miał promień dwa razy dłuższy niż pierwszy. Średnica czwartego okręgu była o 3cm dłuższa od średnicy pierwszego. Narysuj takie okręgi.

jest zadaniem numer 128488 ze wszystkich rozwiązanych w naszym serwisie zadań i pochodzi z książki o tytule Matematyka z kluczem 4. Podręcznik cz. 2, która została wydana w roku 2023.

Zadanie zweryfikowane przez pracownika serwisu