Klasa:

II technikum

Przedmiot:

Matematyka

Matematyka 2. Zakres podstawowy. Reforma 2019

<

Oblicz współrzędne wektorów 

Rozwiązanie: