78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

112. Rozwiąż nierówność. \( \begin{array} { l l } \text { a) } \left| x ^ { 3 } + 4 x ^ { 2 } + x - 3 \right| < 3 & \text { c) } \left| x ^ { 3 } \right| - 3 x > 6 - 2 x ^ { 2 } \\ \text { b) } \left| x ^ { 3 } - x \right| < 6 & \text { d) } x ^ { 3 } + \left| x ^ { 2 } - 2 x \right| > 0 \end{array} \)

Rozwiązanie: