75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

93. Podaj przykład wielomianu \( W ( x ) \) czwartego stopnia, który:

a) przyjmuje wylącznie wartości ujemne,

b) ma tylko dwa pierwiastki, \( - 3 \) oraz 4,1 nie przyjmuje wartości ujemnych, c) \( W ( - \sqrt { 3 } ) = W ( - \sqrt { 2 } ) = W ( \sqrt { 5 } ) = W ( \sqrt { 6 } ) - 0 i W ( \sqrt { 7 } ) < 0 . \)

Rozwiązanie: