74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

Rozważmy cztery własności funkcji wielomianowej $y=W(x)$.

(1) Funkcja przyjmuje tylko wartości ujemne.

(2) Liczby 2 i 6 są pierwiastkami dwukrotnymi wielomianu $W(x)$.

(3) Funkcja przyjmuje wartości dodatnie tylko dla $x \in(-\infty ;-1)$.

(4) Dla $x \in(6 ;+\infty)$ funkcja przyjmuje wartości dodatnie, a dla $x \in(-\infty ; 2)$ przyjmuje wartości ujemne.

Podaj przykład wzoru funkcji wielomianowej, która ma:

a) własność (1)

c) własność (3)

e) własności (2) $\mathrm{i}$ (3)

b) własność (2)

d) własność (4)

f) własności (2) i (4)

Rozwiązanie: